Kdy se třou ryby?

Tření je způsob rozmnožování ryb, kdy samička vypouští jikry a samec ihned na to své mlíčí. Proběhne oplodnění jiker, ze kterých je co nevidět plůdek. Někdo říká, že se při tření ryby hůře chytají, ale pravdou však je, že to nejspíše ani nepoznáte. A to proto, že všechny ryby nikdy nejdou do tření současně, tenhle … Pokračování textu Kdy se třou ryby?